Hội Nghị Công Chức – Viên Chức – Người Lao Động Năm Học 2020 – 2021

DSC_0069 copy

 

Đoàn chủ tịch

 

DSC_0066 copy

 

 

 

DSC_0070 copy

Ban Thanh Tra Nhân Dân Năm Học 2019 – 2020 Tuyên Bố Hết Nhiệm Kỳ

DSC_0081 copy

 

Ban Thanh Tra Nhân Dân Năm Học 2020 – 2021

DSC_0072 copy

 

Khen thưởng giáo viên bồi dưỡng học sinh tham gia các cuộc thi khác đạt hiệu quả.

 

DSC_0078 copy

 

Khen thưởng giáo viên có học sinh giỏi cấp huyện.

DSC_0080 copy

 

Khen thưởng giáo viên chủ nhiệm Xuất Sắc