Liên hệ

TRƯỜNG THCS PHÚ HỘI

Địa chỉ: xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Người phát ngôn: Bà Thái Thị Tường Lâm– Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0633.843236.- Email: phuhoithcs@gmail.com