Đại Hội Phụ Huynh Học Sinh Nhiệm Kỳ 2020 – 2021

0f1f5e5b08fcf7a2aeed

5d0d73f12256dd088447

 

Cô Nguyễn Thị Thanh – Hiệu Trưởng đọc báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020

 

6fc6190048a7b7f9eeb6

Ban đại diện PHHS năm học 2019 – 2020 tuyên bố hết nhiệm kỳ

 

8d0bed27bb8044de1d91

1607e803bea441fa18b5

bf526f8d3e2ac174983b (1)

Cô Hiệu Trưởng tặng quà cám ơn Ban Đại Diện PHHS năm học 2019-2020

 

bf526f8d3e2ac174983b

cb7f19b14816b748ee07

cb7f19b14816b748ee07

Ban Đại Diện PHHS nhiệm kỳ 2020 – 2021 ra mắt

 

 

e4116c773f25c17b9834

ea58b650e0f71fa946e6

164bf715a4475a190356f0f9c3a490f66ea837e7

de2b40ca116dee33b77c

 

e96e7fb92e1ed140880f ea58b650e0f71fa946e6